top of page

Independence Day Prestigious Award

A.Sanjay
S. Ajoy Satyaki
Ar.Satish Nayak
Harshida P Kumar
M.SWATHIKA
S. Avaneesh Sajiv
Mr.D.Akshay Kumar
Dr.Ravikumar
Mrs. Ahana Seal
Mrs.Chitra S
Dr.Sai Priya
Arpith Anoop D'Souza
SANGHAMITRA PAL
J.EERA BHARATHY
V.Prashanth Kumar
DR.K.SRI VISHVA JANANI
Anupam G.Kolwadkar
R.C.SHAMMYUKTHA
Smt. Alice Shyamala Peter
Mrs.S.Amuthavalli
Mrs.S.Menaga
Mrs.R. Sakthi Devi
Uma mageshwari.N
Harshada Parandkar
Mr.A. HENTRI
M. P. Sarvikha
Mrs.B.Ramya
Smt B. Sangeetha Dharmakannu
Angel Rashmi D'Souza
Mr.V. Robert Rajan
B. S. MATHIRAKSHANIY
Sachin Benvanshi
Sr. Benjamin Mourin Suba. B
Smt. K. Kiruthi
Sulakshana Deb
bottom of page