top of page

Astrology Golden Awards

Neha Tiwari
Pandit.Ketan Joshi
Acharya Anil Aggarwala
Dr.Raghuu Ram
Sri shankarnarayana
Swati Vyas
Pandit. ram ji
PRADEEP B. G
Jai Kumar
Sudhanshu Tiwari (Rigvedi)
H.Bhanu Kumar
DR.M.D.Ganeshachar
Shravan rao guruji
Acharya Shridhar Khandal
Dr.Amol Kumar Goswami
Dr.Pandith.Shri.Prasanacharya S Katti
Rajat Kumar
Dr. Alka Vijh
Amit Kumar Maurya
Geet Ramesh Thakare
Acharya Preeti Khanna
Navneet Gupta
shiv prakash
Dr.Sameer Kale
Pandith.Damodhar Rao
JAYASHREE B.R.
Sachin Kumar
VEERESH CHANDRASHEKAR UDDI
Dr.Preeti Sehgal
Sri Srinivasa Rao
bottom of page