top of page

Astrology Golden Awards

Neha Tiwari
Swati Vyas
Acharya Shridhar Khandal
Dr. Alka Vijh
Acharya Anil Aggarwala
Sri Srinivasa Rao
Sudhanshu Tiwari (Rigvedi)
DR.M.D.Ganeshachar
Navneet Gupta
Geet Ramesh Thakare
Sri shankarnarayana
Pandit. ram ji
PRADEEP B. G
shiv prakash
VEERESH CHANDRASHEKAR UDDI
Amit Kumar Maurya
Pandith.Damodhar Rao
Dr.Raghuu Ram
Rajat Kumar
Jai Kumar
Sachin Kumar
Dr.Preeti Sehgal
Shravan rao guruji
H.Bhanu Kumar
Acharya Preeti Khanna
Dr.Sameer Kale
Dr.Amol Kumar Goswami
JAYASHREE B.R.
Pandit.Ketan Joshi
Dr.Pandith.Shri.Prasanacharya S Katti
bottom of page